KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS

SKU:722252180698
69,000₫
MÙI VỊ:

Mô tả

THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG MÙI VỊ

CRAN-RAZZ

Thành phần

TAPIOCA SYRUP*, CANE SUGAR*, MALTODEXTRIN*, PECTIN, CITRIC ACID, BLACK CARROT JUICE CONCENTRATE* (FOR COLOR), NATURAL FLAVOR, POTASSIUM CITRATE, SEA SALT, SUNFLOWER OIL*, CARNAUBA WAX*.

*ORGANIC INGREDIENT18061013 R12 BLK CRR wrapper NF

ORANGE WITH CAFFEINE

Thành phần

TAPIOCA SYRUP*, CANE SUGAR*, MALTODEXTRIN*, PECTIN, CITRIC ACID, POTASSIUM CITRATE, GREEN TEA EXTRACT (CONTAINS CAFFEINE), NATURAL FLAVOR, ANNATTO (FOR COLOR), SEA SALT, SUNFLOWER OIL*, CARNAUBA WAX*.

*ORGANIC INGREDIENT

18065013 R12 BLK ORN wrapper NF

MOUNTAIN BERRY

Thành phần

TAPIOCA SYRUP*, CANE SUGAR*, MALTODEXTRIN*, PECTIN, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, CARROT AND BLUEBERRY JUICE (FOR COLOR), POTASSIUM CITRATE, SEA SALT, SUNFLOWER OIL*, CARNAUBA WAX*.

*ORGANIC INGREDIENT

18068013 R8 BLK MNB wrapper NF

STRAWBERRY

Thành phần

TAPIOCA SYRUP*, CANE SUGAR*, MALTODEXTRIN*, PECTIN, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, BLACK CARROT JUICE CONCENTRATE* (FOR COLOR), POTASSIUM CITRATE, SEA SALT, SUNFLOWER OIL*, CARNAUBA WAX*.

*ORGANIC INGREDIENT

18064013 R10 BLK STR wrapper NF

Sản phẩm liên quan

 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS