KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS

SKU:722252180698
69,000₫
MÙI VỊ:

Mô tả

THÔNG TIN CHI TIẾT TỪNG MÙI VỊ

CRAN-RAZZ

Thành phần

TAPIOCA SYRUP*, CANE SUGAR*, MALTODEXTRIN*, PECTIN, CITRIC ACID, BLACK CARROT JUICE CONCENTRATE* (FOR COLOR), NATURAL FLAVOR, POTASSIUM CITRATE, SEA SALT, SUNFLOWER OIL*, CARNAUBA WAX*.

*ORGANIC INGREDIENT18061013 R12 BLK CRR wrapper NF

ORANGE WITH CAFFEINE

Thành phần

TAPIOCA SYRUP*, CANE SUGAR*, MALTODEXTRIN*, PECTIN, CITRIC ACID, POTASSIUM CITRATE, GREEN TEA EXTRACT (CONTAINS CAFFEINE), NATURAL FLAVOR, ANNATTO (FOR COLOR), SEA SALT, SUNFLOWER OIL*, CARNAUBA WAX*.

*ORGANIC INGREDIENT

18065013 R12 BLK ORN wrapper NF

MOUNTAIN BERRY

Thành phần

TAPIOCA SYRUP*, CANE SUGAR*, MALTODEXTRIN*, PECTIN, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, CARROT AND BLUEBERRY JUICE (FOR COLOR), POTASSIUM CITRATE, SEA SALT, SUNFLOWER OIL*, CARNAUBA WAX*.

*ORGANIC INGREDIENT

18068013 R8 BLK MNB wrapper NF

STRAWBERRY

Thành phần

TAPIOCA SYRUP*, CANE SUGAR*, MALTODEXTRIN*, PECTIN, CITRIC ACID, NATURAL FLAVOR, BLACK CARROT JUICE CONCENTRATE* (FOR COLOR), POTASSIUM CITRATE, SEA SALT, SUNFLOWER OIL*, CARNAUBA WAX*.

*ORGANIC INGREDIENT

18064013 R10 BLK STR wrapper NF

Sản phẩm liên quan

 32Gi CRAMP ASSALT ELECTROLYTE GEL  32Gi CRAMP ASSALT ELECTROLYTE GEL
70,000₫
 32Gi RECOVER 900G - ĐẶT HÀNG TRƯỚC  32Gi RECOVER 900G - ĐẶT HÀNG TRƯỚC
1,550,000₫
 32Gi SPORT GEL  32Gi SPORT GEL
50,000₫
Hết hàng
 32Gi SPORTS CHEWS  32Gi SPORTS CHEWS
100,000₫
 AMIX PROTEIN BAR 40g  AMIX PROTEIN BAR 40g
52,000₫
 CHỐNG CHUỘT RÚT CRAMPFIX CHAI 50ML  CHỐNG CHUỘT RÚT CRAMPFIX CHAI 50ML
225,000₫
 GEL NĂNG LƯỢNG HONEY STINGER  GEL NĂNG LƯỢNG HONEY STINGER
46,000₫
 GEL NĂNG LƯỢNG KODA  GEL NĂNG LƯỢNG KODA
45,000₫
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS
 KẸO NĂNG LƯỢNG CLIF BLOKS ENERGY CHEWS